top of page

Rekisteri- & Tietosuojaseloste / www.annitapio.com / 26.1.2024

 

1. Rekisterinpitäjä 

Valokuvaaja Anni Tapio

anni.tapio@gmail.com

Roima Team Osk.

Y-tunnus 3267420-2
 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anni Tapio / anni.tapio@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas-, laskutus- & markkinointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Asiakkaan henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen, palveluiden tuottamiseen sekä kehittämiseen. 

 

Henkilötietojen käsittely asiakasrekisterissämme voi perustua sopimukseen, suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin (Tietosuojalaki 5.12.2018/1050).

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

6. Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero sähköpostiosoite), laskutustiedot, tilauksen tiedot ja yksityiskohdat, verkkoyhteyden IP-osoite, sosiaalisen median profiilit sekä muut asiakassuhteeseen sekä palveluiden täytäntöön panemiseen liittyvät välttämättömät tiedot.

 

7. Tietojen säilytysaika

 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai yhteydenottolomakkeen kautta. Tietoja kerätään myös Wix-kotisivukoneen analytiikkatyökalun avulla.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Yrityksen käyttämiä ulkopuolisia palveluja ovat: Netvisor, Google & Wix-kotisivutyökalu.

 

12. Rekisterin suojaus 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

13. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Emme käytä asiakkaan tietoja suoramarkkinointiin.

 

bottom of page